Pressmaterial

Välkommen till vår sida för pressen. Här lägger vi ut våra senaste nyheter som vi tycker är värda att lyfta. Här sparar vi även äldre releaser och pressklipp. Du hittar också en del bildmaterial som du kan ladda ner och använda.

För personlig kontakt och info:

Tommy Edlund, VD, tommy.edlund@sverigetaxi180200.se, 0704 180 380

Helene Tigerström, marknadschef, helene.tigerstrom@sverigetaxi180200.se, 0704 180 360


Skåne 2014-11-10

Nytt Taxicenter för ökad service & tillgänglighet

Taxi Helsingborg AB (Sverigetaxi 180 200), Taxi Skåne AB samt Taxi Kurir i Malmö AB kommer att samordna administration och beställningscentral (växel). En ny serviceorganisation, Taxicenter Syd, varumärkesoberoende, bildas. Taxicenter Syd kommer att placeras i Lund och beräknas vara klar och driftsatt innan sommaren år 2015. De tre taxibolagen kommer även fortsättningsvis att vara självständiga enheter och drivas på en affärsmässig bas med egen Ledning och Åkeriservice.

Omorganisationen för de tre bolagen kommer inte att innebära personalneddragningar. All berörd tillsvidareanställd personal kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget.

De tre taxibolagen - Taxi Helsingborg AB (Sverigetaxi 180 200), Taxi Skåne AB samt Taxi Kurir i Malmö AB - kommer alla att arbeta med respektive varumärke och fortsätta att konkurrera om kunder och marknad, oberoende av varandra.

- Målsättningen med det nya Taxicenter Syd är att tillhandahålla gemensam beställningscentral, administration och teknikutveckling. Det kommer att resultera i att vi kan ge våra kunder ökad service och större tillgänglighet. Alla funktioner kopplade till åkare och förare ska även fortsättningsvis tillhandahållas av respektive bolag, förklarar Tommy Edlund, VD Taxicenter Syd.

Eventuella frågor besvaras av:

Tommy Edlund, VD Taxicenter Syd, 0704-18 03 80

Marie Heander, Platschef Taxi Helsingborg (Sverigetaxi 180 200), 0704-180 370

Carsten Svensson, VD Taxi Skåne, 0705-18 85 15

Sasa Vejzovic, Platschef Taxi Kurir, 0768-57 15 00

Eventuella pressfrågor besvaras av: Karin Bergman, pressansvarig, 0708-31 25 90

140621 – Datahaveri på Midsommarafton
Vi vill be alla er som inte fick den beställda taxibilen eller inte kom fram till vår växel på Midsommarafton om ursäkt!

Under Midsommarafton låg vår växel nere. Detta på grund av ett stort datahaveri hos vår IT-leverantör.

Datahaveriet innebar att hela växeln inklusive beställningssystem låg nere och att vi inte hade någon som helst möjlighet att kontakta berörda kunder, vilket vi är djupt bedrövade över.

Vi ber än en gång om ursäkt för det inträffade och för allt omak det åsamkade våra kunder.

Har du eventuella reklamationer? Lämna dessa här

140604 - Sverigetaxi samarbetspartner till Helsingborg Marathon

Vi på Sverigetaxi 180 200 är stolta över att vi har fått möjligheten att vara samarbetspartner till Helsingborgs första marathon. Under ett maraton finns många aspekter att ta i beaktning och saker inträffar som man kanske inte räknat med, exempelvis att man tvingas bryta. Vi strävar efter att alla ska få en riktigt bra upplevelse av Helsingborg Marathon, oavsett om du fullföljer loppet eller inte. Därför kommer vi på Sverigetaxi 180 200 att ha speciella ”Pick-up points” längs med banan där de som tvingas bryta loppet får gratis skjuts ner till målområdet.

Läs mer om Helsingborg Marathon på www.helsingborgmarathon.se

Skåne 2014-11-10

  • App
  • Stamkort