Vår förseningspolicy

Taxi Helsingborg AB åtar sig inget ansvar för anslutningar och kan därför inte hållas skyldig för eventuella förluster och utgifter som uppkommer på grund av eventuella förseningar oavsett karaktär.


  • App
  • Stamkort